Skip to content

هر گونه سطح

یادداشت‌های ذیل از دو تجربه‌ی علمی متفاوت است، اما باهم ادغام شده است. با استفاده از تعریف ذیل، نشان دهید که کدام یادداشت؛ کدام روش علمی را بیان می‌دارد. در این مطلب، شما با شیوه تنظیم کردن اجزای تحقیقی که در دست دارید، آشنا می‌شوید.

در جریان قرن 14 تقریباً نصف مردم اروپا در اثر مرض بزرگ طاعون جان خود را از دست دادند.  طاعون یک مرض واگیر است که توسط باکتریاها منتشر می‌شود. در باره این مرض مدهش در اینجا بخوانید.
 

نظارت و ارزیابی یک امر ضروری برای تمام فعالیتهای پروژه های انکشافی پنداشته می‌شود. در این راهنما شما با شیوه نظارت و ارزیابی در این گونه موارد آشنا می‌شوید.

موضوع مطلب: 
سطح منابع: 

اين رهنمود توسط كمك مالي مردم ايالات متحدة آمريكا كه از طريق اداره انكشاف بين المللي ايالات متحدة آمريكا فراهم مي شود، تهيه شده است. (PACE-A) يك نهاد ائتلافي است كه شامل چهار موسسه غير دولتي مشاركت جهت انكشاف تعليم و تربيه محلي در افغانستان CRS و AKF ,CARE ,IRC مي‌گردد. کتاب‌خانه درخت دانش از اداره محترم آی آر سی به خاطر تفویض اجازه نشر این مجموعه ابراز سپاس می‌کند. مسوولیت متن و محتویات این مجموعه مربوط به ناشران آن می‌باشد.

اين رهنمود توسط كمك مالي مردم ايالات متحدة آمريكا كه از طريق اداره انكشاف بين المللي ايالات متحدة آمريكا فراهم مي شود، تهيه شده است. (PACE-A) يك نهاد ائتلافي است كه شامل چهار موسسه غير دولتي مشاركت جهت انكشاف تعليم و تربيه محلي در افغانستان CRS و AKF ,CARE ,IRC مي‌گردد. کتاب‌خانه درخت دانش از اداره محترم آی آر سی به خاطر تفویض اجازه نشر این مجموعه ابراز سپاس می‌کند. مسوولیت متن و محتویات این مجموعه مربوط به ناشران آن می‌باشد.

اين رهنمود توسط كمك مالي مردم ايالات متحدة آمريكا كه از طريق اداره انكشاف بين المللي ايالات متحدة آمريكا فراهم مي شود، تهيه شده است. (PACE-A) يك نهاد ائتلافي است كه شامل چهار موسسه غير دولتي مشاركت جهت انكشاف تعليم و تربيه محلي در افغانستان CRS و AKF ,CARE ,IRC مي‌گردد. کتاب‌خانه درخت دانش از اداره محترم آی آر سی به خاطر تفویض اجازه نشر این مجموعه ابراز سپاس می‌کند. مسوولیت متن و محتویات این مجموعه مربوط به ناشران آن می‌باشد.

 

اين رهنمود توسط كمك مالي مردم ايالات متحدة آمريكا كه از طريق اداره انكشاف بين المللي ايالات متحدة آمريكا فراهم مي شود، تهيه شده است. (PACE-A) يك نهاد ائتلافي است كه شامل چهار موسسه غير دولتي مشاركت جهت انكشاف تعليم و تربيه محلي در افغانستان CRS و AKF ,CARE ,IRC مي‌گردد. کتاب‌خانه درخت دانش از اداره محترم آی آر سی به خاطر تفویض اجازه نشر این مجموعه ابراز سپاس می‌کند. مسوولیت متن و محتویات این مجموعه مربوط به ناشران آن می‌باشد.

این رهنمود توسط كمك مالي مردم ايالات متحدة آمريكا كه از طريق اداره انكشاف بين المللي ايالات متحدة آمريكا (PACE-A) 306- تهیه گردیده است.   PACE-A یا مشاركت جهت انكشاف تعليم و تربيه محلي در افغانستان، يك نهاد ائتلافي است كه شامل چهار موسسه غير دولتي بين المللي- CRS و AKF ,CARE ,   IRC می‌گردد.
 

دربرخي از روستاهای عقب مانده، والدين دختران خودرا اجازه نمی‌دهند  توسط معلم ذكور تدريس گردند. درچنين حالت استخدام معلمين اناث تاثيرات مثبت وآنی را درقسمت دسترسی دختران به مكتب دارا مي‌باشد. در این جزوه شما با چگونگی انتخاب و استخدام معلمین اناث در روستاها برای تدریس دختران آشنا می‌شوید.

برنامه صحت و زنده‌گی از سلسله برنامه‌های آموزشی موسسه تعلیمات افغانستان است که از رادیوی بی بی سی به نشر می‌رسد.

صفحه‌ها

اشتراک در هر گونه سطح
من همیشه در این پندار بوده ام که بهشت هم جایی مثل کتابخانه است. (جورج لویس بورگیس)
معلم شمعی است که برای روشنایی بخشیدن به دیگران، خود را می سوزاند. (ضرب المثل افغانی)
کوه هر قدر بلند باشد، سر خود راه دارد. (ضرب المثل افغانی)
قطره قطره دریا می شود
برای اینکه مثل زنان دوره صدر اسلام به جامعه خود خدمت کنیم، باید تا حد ممکن برای به دست آوردن علم و دانش تلاش کنیم. (ملکه ثریا، 1926)
حتی اگر یک کلمه بیشتر هم از دیروز فرا بگیری، به یک انسان کاملاً دیگری مبدل می شوی.